O fundacji

1438

Celem Fundacji jest wspieranie polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie wolności i aktywności obywatelskiej, praw człowieka i rozwoju gospodarczego; podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.