Ukraińska kwarantanna nielegalna – przełomowe orzeczenie Sądu Konstytucyjnego Ukrainy

2280

Rząd nie ma prawa ograniczać konstytucyjnych praw obywateli, może to robić wyłącznie parlament – orzekł w piątek Sąd Konstytucyjny Ukrainy. Decyzja otwiera tysiącom poszkodowanych przedsiębiorców i zwykłych obywateli drogę do dochodzenia przed sądami odszkodowań za bezprawne, jak się okazało ograniczenia wprowadzone przez rząd w połowie marca.

Ukraiński sąd konstytucyjny rozpoznawał skargę sędziów Sądu Najwyższego na wprowadzone w związku z kwarantanną COVID-19 ograniczenia zarobków sędziów i uznał je za niekonstytucyjne. W opublikowanym w piątek orzeczeniu znalazł sie także zapis przełomowy dla wszystkich mieszkańców Ukrainy dotkniętych wprowadzoną przez rząd i przedłużoną do 1 listopada kwarantanną.

“Konstytucyjny Sąd Ukrainy ogłosił, że ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności obywatela jest możliwe w wypadkach wskazanych Konstytucją Ukrainy. Takie ograniczenie może być wprowadzane wyłącznie ustawą – aktem uchwalonym przez Radę Najwyższą Ukrainy jako jedynym organem ustawodawczej władzy w Ukrainie, ustanowienie takiego ograniczenia aktem podustawowym jest sprzeczne z Konstytucją Ukrainy” – orzekł KSU.

Decyzja sądu konstytucyjnego oznacza, że Ukraińcy mają otwartą drogę do pozywania rządu o odszkodowania za straty i szkody moralne wywołane wprowadzeniem w sposób niekonstytucyjny kwarantanny.

Pełny tekst orzeczenia