Zelenskyj Ukraińców już nie rozśmiesza – uznali go za “Rozczarowanie 2020 roku”

1540

Aż 42 proc. Ukraińców uczestniczących w sondażu przeprowadzonym przez Centrum im. Razumkowa uważa urzędującego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zelenskiego za “Rozczarowanie 2020 roku”, to najgorszy wynik wśród ukraińskich polityków.

Katastrofalny wynik Zelenskiego nie może dziwić skoro w tym samym sondażu aż 67 proc. respondentów wskazało, że sytuacja w kraju rozwija się w złym kierunku a jedynie 16,7 proc. jest przeciwnego zdania (rok temu optymistów – 44 proc. było więcej niż pesymistów – 36 proc.)

Aż 71 proc. Ukraińców wskazuje, że w ciągu ostatniego roku sytuacja w kraju się pogorszyła,

Główne dziedziny, w których odczuwają oni pogorszenie, to poziom cen i taryf (81 proc.), gospodarcza sytuacja kraju (76 proc.), poziom stabilności (74 proc.), ochrona zdrowia (72 proc.), pewność jutra (69 proc.), poziom dobrobytu rodziny (64 proc.), stosunek obywateli do władzy (64 proc.), ochrona socjalna (57 proc.), stosunek władzy do obywateli (56 proc.), opłata pracy (56 proc.), oświata (51 proc.), zapezpieczenie emerytalne (50 proc.), sytuacja z przestepczością (49 proc.), sytuacja w sferze praw i wolności obywatelskich (49 proc.).

Najbardziej ufają na Ukrainie armii (69 proc.), organizacjom wolontariuszy (66 proc.), służbie nadzwyczajnych sytuacji, czyli odpowiednikowi polskiej strazy pożarnej (64 proc.), cerkwi (62 proc.) i oddziałom ochotniczym (59 proc.)

Ukraińcy totalnie nie ufają rosyjskim mediom (80 proc.), ukraińskiemu aparatowi państwowemu i urzędnikom (78 proc.), sądom (77 proc.), parlamentowi (76 proc.), rządowi (75 proc.). Poziom nieufności obywateli do Wołodymyra Zelenskiego to aż 62 proc.

Źródło