Miedwiedczuk i jego żona oficjalnie pod sankcjami Ukrainy – teraz pora na Polskę, UE i USA

1393

“Namiestnik Putina na Ukrainie” Wiktor Miedwiedczuk przez lata bezkarnie i otwarcie prowadzący antyukraińską działalność stracił możliwość jej finansowania. W piątek Rada Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony zdecydowała o objęciu go sankcjami i jej decyzję zatwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenskyj.

Wiktor Miedwiedczuk ma za sobą bogatą i mocno niechlubną przeszłość. Przyjaciel rosyjskiego prezydenta Władimira Putina związany z nim tak blisko, że Putin został ojcem chrzestnym jego córki w latach 80-tych, jako współpracujący z KGB adwokat poparł przed sądem akt oskarżenia przeciwko ukraińskiemu poecie Wasylowi Stusowi, którego formalnie miał przed tym sądem bronić. Zbrodnię sądową, w której Miedwiedczuk aktywnie uczestniczył Stus przypłacił w więzieniu życiem. W czasach prezydentury Leonida Kuczmy Miedwiedczuk, jako szef prezydenckiej administracji kneblował ukraińskie media wprowadając instytucję tzw. temników, czyli wskazówek co i w jaki sposób mają przedstawiać dziennikarze jeśli nie chcą mieć kłopotów. W czasach prezydentury Petra Poroszenki korzystając ze wsparcia byłego prezydenta lubiącego posługiwać się pseudopatriotyczną retoryką Miedwiedczuk zbudował nad Dnieprem prawdziwe imperium medialne i biznesowe które zabezpieczało działalność kremlowskiej piątej kolumny. Teraz to wszystko stracił. Rada Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony objęła Miedwiedczuka i powiązane z nim osoby, w tym jego żonę – byłą prezenterkę telewizyjną Oksanę Marczenko, na którą zapisał znaczną część swoich biznesów sankcjami w związku z podejrzeniem finansowania antyukraińskiej i terrorystycznej działalności.

Zgodnie z decyzją RNBO Ukraina wystąpi o wprowadzenie analogicznych sankcji do rządów USA oraz państw UE w tym Polski.

DEKRET PREZYDENTA UKRAINY nr 64/2021

W sprawie decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy z dnia 19 lutego 2021 r. „W sprawie stosowania i zmiany osobistych szczególnych środków ekonomicznych i innych restrykcyjnych środków (sankcji)”

Zgodnie z artykułem 107 Konstytucji Ukrainy postanawiam:

1. Wprowadzić w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy z dnia 19 lutego 2021 r. „W sprawie stosowania i zmiany osobistych szczególnych środków ekonomicznych i innych restrykcyjnych środków (sankcji)” (w załączniku).

2. Kontrolę wykonania decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, uchwalonej niniejszym dekretem, powierzyć Sekretarowiz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

3. Niniejszy dekret wchodzi w życie w dniu jego publikacji.

Prezydent Ukrainy W. Zelenskyj

19 lutego 2021

Zatwierdzono Dekretem Prezydenta Ukrainy z dnia 19 lutego 2021 r. №64 / 2021

Postanowienie

Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy od 19 lutego 2021 r.

O stosowaniu i zmianie osobistych szczególnych środków ekonomicznych i innych restrykcyjnych środków (sankcji)

Zgodnie z art. 5 ukraińskiej ustawy „O sankcjach” Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy postanowiła:

1. Poprzeć propozycje Służby Bezpieczeństwa Ukrainy dotyczące stosowania i zmiany osobistych szczególnych środków ekonomicznych i innych restrykcyjnych środków (sankcji).

2. Zastosować osobiste specjalne ekonomiczne i inne restrykcyjne środki (sankcje) wobec:

1) osób fizycznych zgodnie z załącznikiem 1;

2) osób prawnych zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W załączniku nr 1 do decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy z dnia 29 stycznia 2021 r. „O zastosowaniu osobistych szczególnych środków ekonomicznych i innych restrykcyjnych środków (sankcji)”, uchwalonej dekretem Prezydenta Ukrainy ze stycznia 29, 2021 № 36, pozycję 1 opublikować w załączonym wydaniu (Załącznik 3).

4.Rada Ministrów Ukrainy wraz ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy i Narodowym Bankiem Ukrainy ma zabezpieczyć realizację i monitorowanie skuteczności osobistych specjalnych środków ekonomicznych i innych restrykcyjnych środków (sankcji) przewidzianych w ustępie 2 niniejszej decyzji.

5. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy poinformuje właściwe organy Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki i innych państw o ​​zastosowaniu sankcji oraz podniesie przed nimi kwestię nałożenia podobnych środków ograniczających.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy

O. Daniłow

Додаток 1

до рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 19 лютого 2021 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”

ФІЗИЧНІ ОСОБИ,
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України “Про санкції”)
Строк застосування
Вацковський Костянтин Борисович
(рос.: Вацковский Константин Борисович) громадянин РФ,
ІПН – 614501924155
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 5) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів; 6) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 7) запобігання виведенню капіталів за межі України; 8) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
Три роки
Донченко Віталій Валерійович
(рос.: Донченко Виталий Валериевич) 15.06.1977 р.н., громадянин РФ,
ІПН – 614403362028
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 5) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 6) запобігання виведенню капіталів за межі України; 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 9) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 10) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим ЗакономТри роки
Лавренюк Наталія Миколаївна
26.02.1975 р.н., громадянка України, зареєстрована за адресою: м. Львів, вул. Івана Франка, 115, кв. 3-А, ІПН – 2745001404
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 5) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів; 6) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 7) запобігання виведенню капіталів за межі України; 8) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим ЗакономТри роки
Лісогор Сергій Вікторович
(рос.: Лисогор Сергей Викторович) 06.04.1984 р.н., громадянин РФ,
ІПН – 770172720703
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 5) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 6) запобігання виведенню капіталів за межі України; 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 9) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 10) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим ЗакономТри роки
Марченко Оксана Михайлівна
28.04.1973 р.н., громадянка України, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Медвинська, 24, ІПН – 2678119124
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 5) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів; 6) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 7) запобігання виведенню капіталів за межі України; 8) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим ЗакономТри роки
Маслюк Олександр Миколайович
(рос.: Маслюк Александр Николаевич) 08.03.1982 р.н., громадянин РФ,
ІПН – 772508899900
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 5) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 6) запобігання виведенню капіталів за межі України; 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 9) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 10) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим ЗакономТри роки
Медведчук Віктор Володимирович
07.08.1954 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Медвинська, 24, ІПН – 1994214296
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 5) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів; 6) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 7) запобігання виведенню капіталів за межі України; 8) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим ЗакономТри роки
Попов Михайло Юрійович
(рос.: Попов Михаил Юрьевич) 13.02.1952 р.н., уродженець м. Петропавловськ-Камчатський Камчатського краю РФ, проживає у м. Краснодарі Краснодарського краю РФ, доктор соціологічних наук, головний редактор всеросійського наукового журналу “Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки”
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 3) запобігання виведенню капіталів за межі України;

4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 5) припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування; 6) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 7) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
Три роки

Додаток 2

до рішення Ради національної безпеки і оборони України

від 19 лютого 2021 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)”

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ,
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)

№ з/пІдентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи)Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”)Строк застосування
EVIRER LTD
(Off.12, 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE)
1) обмеження торговельних операцій; 2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 5) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона видачі та анулювання існуючих дозволів і планів на виконання польотів літаками T7GEM (s\n 6377)Три роки
GOLD NATURAL GROUP LIMITED
(Trident Chambers P.O. Box 146 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
1) обмеження торговельних операцій; 2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 5) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона видачі та анулювання існуючих дозволів і планів на виконання польотів літаками T7BRG (s\n 4295)Три роки
KLODIUS INVESTMENTS LTD
(Quijano Chambers, p.o. box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
1) обмеження торговельних операцій; 2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 5) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона видачі та анулювання існуючих дозволів і планів на виконання польотів літаками T7- ABC (s\n 203)Три роки
SANDGATE COMMERCE LTD
(Quijano Chambers, p.o. box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
1) обмеження торговельних операцій; 2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 5) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона видачі та анулювання існуючих дозволів і планів на виконання польотів літаками T7- CIF (s\n 2072)Три роки
WHPA AVIA LTD
(Quijano Chambers, p.o. box 3159, Road Town, Tortola British Virgin Islands)
1) обмеження торговельних операцій; 2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 5) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона видачі та анулювання існуючих дозволів і планів на виконання польотів літаками T7- GLT (s\n 261)Три роки
Акціонерне товариство “НЗНП Менеджмент”
(Акционерное общество “НЗНП Менеджмент”) Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: ІПН – 9725007881;
РФ, м. Москва, пров. Пречистенський, 9-А, прим.5
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
Три роки
Акціонерне товариство “Новошахтинський завод нафтопродуктів”
(Акционерное общество “Новошахтинский завод нефтепродуктов”) Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: ІПН – 6151012111;
РФ, Ростовська область,
м. Новошахтинськ, вул. Ленінградська, 1
блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
Три роки
Акціонерне товариство “Фармацевт плюс” (Акционерное общество “Фармацевт плюс”) Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер – 1206100013833; ідентифікаційний номер платника податків – 6166118833; місцезнаходження юридичної особи – 344009, РФ, м. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, буд. 211, кімн. 10
(344009, РФ, г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, дом 211, комната 10)
1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 2) повне припинення транзиту ресурсів, перевезень територією України; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 5) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної державиТри роки
Приватна компанія з обмеженою відповідальністю “Sportmaster Operations Pte. Ltd” (укр.: “Спортмастер Оперейшнз Пте. Лтд”) юридична адреса: Сингапур, Оуе Даунтаун, Шентон Вей, 6, № 18-11, номер компанії – 201209399N, заснована 16 квітня 2012 року1) обмеження торговельних операцій (повна заборона); 2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повна заборона); 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона ввезення продукції сингапурської компанії “Sportmaster Operations Pte. Ltd” безпосередньо компанією або із залученням представників іноземних держав)Три роки
Товариство з обмеженою відповідальністю “Дон Експорт” (Общество с ограниченной ответственностью “Дон Экспорт”) Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: ідентифікаційний номер платника податків – 6145001168; місцезнаходження юридичної особи – РФ, Ростовська обл., м. Донецьк,
вул. Комунальна, 3, офіс 2
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
Три роки
Товариство з обмеженою відповідальністю “ИСС-Софт” (Общество с ограниченной ответственностью “ИСС-Софт”) Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: ІПН – 7729658320; місцезнаходження юридичної особи – РФ, м. Москва, вул. Суворівська, 191) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності; 6) припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування; 7) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 8) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт та послуг у юридичних осіб –резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж програмних продуктів “SecurOS”, “SecurOS 1”, “SecurOS 2”, “SecurOS 3”, “SecurOS 4”, “SecurOS 5”, “SecurOS 6”, “SecurOS 7”, “SecurOS 8”, “SecurOS 9”, “SecurOS 10”, “SecurOS Xpress”, “SecurOS Professional”, “SecurOS Premium”, “SecurOS Enterprise”, “SecurOS MCC”, “SecurOS Mobile”, “SecurOS WebConnect”, “SecurOS Auto (ANPR/LPR)”, “SecurOS Face X”, “SecurOS Face Mask Datection”, “SecurOS Cargo”, “SecurOS POS”, “SecurOS Tracking Kit”, “SecurOS Covid Response”, “SecurOS Motus”, “SecurOS Motus Lite”, “SecurOS Velox”, “SecurOS Crossroad”, “SecurOS UVSS”, “SecurOS Cargo Terminal”, “SecurOS ACS Module”, “SecurOS Video Wall”, розроблених ТОВ “ИСС-Софт”Три роки
Товариство з обмеженою відповідальністю “ІндаСофт” (Общество с ограниченной ответственностью “ИндаСофт”) Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер – 1027739121937; ідентифікаційний номер платника податків – 7721103816;
місцезнаходження юридичної особи –
м. Москва, Перовське шосе, 9, будова 1, кімната 104 (г. Москва, Перовское шоссе, 9, строение 1, комната 104)
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності; 6) припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування; 7) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 8) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт та послуг у юридичних осіб –резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж програмних продуктів “Лабораторно-інформаційна система І-LDS (InduSoft Laboratory Data System)”, “Система диспетчеризації I-DS (InduSoft Dispatching System)”, “Система відомостей матеріального балансу I-DRMS (InduSoft Data Reconciliation Management System)”, “Система обліку енергоресурсів I-EMS (InduSoft EnergyManagement System)” та “Системи календарного планування I-DS/PS (InduSoft – Digital Service/Planning & Scheduling)”, розроблених ТОВ “ИндаСофт”Три роки
Товариство з обмеженою відповідальністю “Роузвуд Шиппінг” (Общество с ограниченной ответственностью “Роузвуд Шиппинг”) Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: ідентифікаційний номер платника податків – 6167088540; місцезнаходження юридичної особи – РФ, м. Ростов-на-Дону,
вул. Максима Горького, 276, офіс 417
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 5) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів
Три роки
Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “Донські Вуглі” (Общество с ограниченной ответственностью “Торговый дом “Донские Угли”) Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: ідентифікаційний номер платника податків – 6164131980; місцезнаходження юридичної особи – РФ, м. Ростов-на-Дону,
Машинобудівний пров., 5-Б, офіс 39
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
Три роки
Товариство з обмеженою відповідальністю “БІОТЕК” (Общество с ограниченной ответственностью “БИОТЭК”) Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер – 1027739296463; ідентифікаційний номер платника податків – 7713053544; місцезнаходження юридичної особи – 127238, РФ, м. Москва, проїзд Лінійний, прим. 1, поверх 1, кімнати 1-7 (РФ, г. Москва, проезд Линейный, 8, помещение 1, этаж 1, комнаты 1-7)1) повне припинення торговельних операцій; 2) повне припинення транзиту ресурсів, перевезень територією України; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

5) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
Три роки
Товариство з обмеженою відповідальністю “Гемодженікс” (Общество с ограниченной ответственностью “Гемодженикс”) Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер – 1167746494453; ідентифікаційний номер платника податків – 7734384498;
місцезнаходження юридичної особи – 123154, РФ, м. Москва, б-р Генерала Карбишева, буд. 8, прим. 3, кімн. 4
(РФ, г. Москва, б-р Генерала Карбышева, дом 8, строение 3,
комната 4)
1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 2) повне припинення транзиту ресурсів, перевезень територією України; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 5) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної державиТри роки
Товариство з обмеженою відповідальністю “Медобладнання” (Общество с ограниченной ответственностью “Медоборудование”) Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер – 1206100013833; ідентифікаційний номер платника податків – 7726740400; місцезнаходження юридичної особи – 344009, РФ, м. Москва, проїзд Нагорний, буд. 10, корпус 2, приміщення 24 (РФ, г. Москва, проезд Нагорный, дом 10, корпус 2, подъезд 2, этаж 2, помещение 24)1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 2) повне припинення транзиту ресурсів, перевезень територією України; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 5) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної державиТри роки
Товариство з обмеженою відповідальністю “ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДІНГ” (Общество с ограниченной ответственностью “ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ”) Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер –1025201758471; ідентифікаційний номер платника податків – 5249046147; місцезнаходження юридичної особи – 606000, РФ, Нижегородська область, м. Дзержинськ, вул. Ватутіна, буд. 31-А, каб. 25 (606000, РФ, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, дом 31-А, каб. 25)1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
Три роки
Федеральний державний автономний учбовий заклад вищої освіти “Севастопольський державний університет” Міністерства науки і вищої освіти Російської Федерації (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Севастопольский государственный университет”) Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: ОДРН – 1149204039181; ІПН – 9201012877; КПП – 920101001 м. Севастополь, вул. Університетська, 33
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 5) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 6) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 8) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; 9) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона працевлаштування на підставі дипломів про отриману освіту в Севастопольському державному університеті)Три роки

Додаток 3
до рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 19 лютого 2021 року “Про застосування та внесення
змін до персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)”

Зміни до додатка 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня 2021 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”

№ з/пІдентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи)Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”)Строк застосування

“1.Ду Тао (Du Tao), 13.03.1973 р.н., паспорт громадянина Китайської Народної Республіки № Е280458741) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 5) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 6) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;

7) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; 8) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 9) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 10) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 11) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 12) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 13) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; 14) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона здійснення концентрації суб’єктів господарювання)
Три роки”

____________________________________________

źródło