Celem Fundacji jest wspieranie polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie wolności i aktywności obywatelskiej, praw człowieka i rozwoju gospodarczego; podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; działanie na rzecz ochrony i poszanowania godności i praw człowieka; działalność na rzecz rozwoju gospodarczego; wzmacnianie zrozumienia więzi pomiędzy stanem wolności i aktywności obywatelskiej a rozwojem gospodarczym i dobrobytem społeczeństwa.

W swojej działalności Fundacja koncentruje się, bodaj jako jedyna z polskich organizacji pozarządowych na terenach południowo-wschodniej Ukrainy postrzeganych przez nas jako kluczowe z punktu widzenia przyszłości tak samej Ukrainy, jak i relacji polsko-ukraińskich.

Fundacja w swojej działalności współpracuje z szeregiem organizacji i lokalnych liderów społecznych ze wschodnich obwodów Ukrainy zajmujących się nie tylko polityką na poziomie swojej społeczności ale także sprawami edukacji, sportu, zdrowia, ekologii, przedsiębiorczości, przy czym wychodzimy z założenia, że muszą być to realni reprezentanci potrzeb i interesów obywateli, a nie jak to często bywa na Ukrainie – oligarchów. Wpółpracujemy m.in. z redakcją najważniejszej niezależnej gazety obwodu dniepropietrowskiego gazety „Lica” której wydawca Walery Harahuc był jednym z tzw. „więźniów Bankowej” grupy osób pobitych 1 grudnia zeszłego roku podczas ataku sił specjalnych na demonstrantów  w Kijowie i nastepnie uwięzionych na podstawie sfabrykowanych materiałów prokuratorskich; liderami dniepropietrowskiego „podatkowego majdanu” – fali protestów przedsiębiorców przeciwko drakońskim zmianom ustawodawstwa podatkowego jaka przetoczyła się przez Ukrainę jesienią 2010 r.; liderami ukraińskiego ruchu oświatowego z obwodu donieckiego.

Dzięki rozbudowanej sieci podmiotów z jakimi współpracujemy dysponujemy rzetelną, sprawdzoną informacją o realnej sytuacji na terenach wschodniej Ukrainy zachodzących tam procesach co, o czym jesteśmy głeboko przekonani może pomóc budowaniu trwałych partnerskich relacji pomiędzy obywatelami Polski i Ukrainy przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa w regionie i otwierając nowe możliwości przed naszymi krajami.

Założycielami-fundatorami Polsko-Ukrińskiej Fundacji Wolności i Rozwoju są:

Michał Kozak

Michał Kozak – radny Rady m.st. Warszawy kadencji 1998-2002, obserwator międzynarodowy podczas  wyborów Prezydenta Ukrainy w 2004 r. – Polska Misja Obserwacyjna, długoterminowy obserwator międzynarodowy na wyborach do parlamentu Ukrainy w 2012 r. – Ukrainian Congress Committee of America, dziennikarz specjalizujący się w tematyce ukraińskiej gospodarki, korespondent na Ukrainie działającego pod auspicjami NBP serwisu internetowego Obserwator Finansowy, autor licznych publikacji w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej, Gazecie Giełdy Parkiet. Od 2008 r. przebywa stale na Ukrainie: w latach 2008-2011 w Dniepropietrowsku, w latach 2011-2014 w Autonomicznej Republice Krym (Sewastopol, Symferopol) gdzie pozostawał aż do 17 kwietnia 2014. będąc jedynym europejskim dziennikarzem obserwującym całościowo proces rosyjskiej aneksji półwyspu.

Ivan Krasikov – dziennikarz prasy ukraińskiej specjalizujący się w tematyce korupcyjnej, uczestnik licznych projektów poświęconych walce z tym zjawiskiem na Ukrainie, prezes działającej w Dniepropietrowsku Niezależnej Asocjacji Dziennikarzy powstałej kilka lat temu jako przeciwwaga dla kontrolowanego przez ludzi z ekipy Wiktora Janukowycza oficjalnego stowarzyszenia dziennikarzy.