Oświadczenie Polsko-Ukraińskiej Fundacji Wolności i Rozwoju w sprawie ataku na uczestników obywatelskiej blokady Krymu

1248

Polsko-Ukraińska Fundacja Wolności i Rozwoju z zaskoczeniem i oburzeniem przyjęła wiadomość o działaniach funkcjonariuszy Gwardii Narodowej Ukrainy i batalionu “Cherson” przeciwko uczestnikom obywatelskiej blokady Krymu.

W ocenie naszej fundacji i licznych polskich ekspertów polityka dostaw z kontynentalnej Ukrainy energii elektrycznej na okupowany Krym jest czynnikiem wspierającym rosyjska okupację i zagraża nie tylko Ukrainie, ale także sąsiadom Ukrainy wspomagając kremlowską politykę agresji.

W naszej ocenie działania uczestników obywatelskiej blokady Krymu skierowane na pełne zaprzestanie dostaw energii elektrycznej dla okupanta są w pełni usprawiedliwione, prawidłowe i odpowiadające interesom tak Ukrainy, jak i jej europejskich sąsiadów.

W tym trudnym momencie chcemy wyrazić naszą solidarność z narodem krymskotatarskim walczącym o prawo do życia w wolnej Ojczyźnie.

Qirim! Vatan! Millet!

Слава Україні!

Michał Kozak, prezes Polsko-Ukraińskiej Fundacji Wolności i Rozwoju

Польско-Украинский Фонд Свободы и Развития с изумлением и возмущением воспринял весть о действиях силовиков Национальной Гвардии Украины и батальона “Херсон” против участников гражданской блокады Крыма.

В оценке нашего фонда и многих польских экспертов политика поставок из материковой Украины электроэнергии в оккупированный Крым является фактором поддержки российской оккупации и несет угрозу не только Украине, но угрожает она тоже соседям Украины содействуя кремлевской политике агрессии.

В нашей оценке действия участников гражданской блокады Крыма нацелены на полное прекращение поставок электроэнергии для оккупанта полностью оправданые, правильные и сответствующие интересам так Украины, как и её европейских соседей.

В этот сложный момент хотим выразить свою солидарность с крымскотатарским народом отстаивающим право на жизнь в свободной Родине.

Qirim! Vatan! Millet!

Слава Україні!
Михал Козак, президент Польско-Украинского Фонда Свободы и Развития