Zjazd Osób Zmuszonych do Opuszczenia Krymu

1582

Prezes Polsko-Ukraińskiej Fundacji Wolności i Rozwoju wziął udział, jako delegat w II Ogólnoukraińskim Zjeździe Osób Zmuszonych do Opuszczenia Krymu, jaki odbył się 29 maja w Kijowie będąc jedynym obywatelem państw zachodnich uczestniczącym w zjeździe. W trakcie prac omówiono możliwości wpływania przez organizacje obywatelskie na proces deokupacji Krymu. Uczestnicy przyjęli apel do ukraińskiego rządu, w którym podkreślili niedopuszczalność utrzymywania kontaktów handlowych z okupowanym półwyspem, zwrócili się do rządów państw-gwarantów Memorandum Budapesztańskiego z żądaniem podjęcia przez nie działań na rzecz zakończenia rosyjskiej okupacji Krymu, uchwalili także program działania Koordynacyjnej Rady Organizacji Osób Zmuszonych do Opuszczenia Krymu na lata 2015-2016.