Ukraińscy weterani wojny na Donbasie żyją w biedzie i są dyskryminowani – badanie Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji

1127

Co drugi ukraiński weteran wojny na Donbasie był ofiarą uprzedzeń lub był niesprawiedliwie traktowany przez współobywateli – wynika z badania „Życie po konflikcie: ankieta na temat portretu społeczno-demograficznego i społeczno-ekonomicznego weteranów konfliktu na wschodniej Ukrainie i ich rodzin” przeprowadzonego przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji.

„Prawie połowa respondentów zgłosiła stronnicze lub niesprawiedliwe traktowanie weteranów przez członków różnych grup, szczególnie dotyczy to tych weteranów, którzy skorzystali z prawa do bezpłatnego korzystania z transportu publicznego, skorzystali z usług medycznych lub administracyjnych” – wynika z badania.

49% respondentów miało doświadczenie z co najmniej jednym przypadkiem uprzedzenia lub niesprawiedliwego traktowania: 31% respondentów stwierdziło, że taki przypadek miał miejsce w transporcie, 14% – podczas korzystania z usług medycznych, 11% – podczas rejestracji w celu uzyskania świadczeń dla weteranów i ich rodziny, 10% – podczas korzystania z usług administracyjnych w instytucjach zabezpieczenia społecznego (respondenci mieli możliwość wyboru kilku opcji).

„Badanie weteranów wykazało, że czują się odizolowani od społeczeństwa i silnie utożsamiają się z grupą referencyjną. Duża część respondentów zgodziła się, że weterani mogą zrozumieć tylko osoby mające pewne powiązania z osobami z doświadczeniem wojskowym”, – odnotowano w wynikach badania.

Przy określaniu oceny wpływu doświadczenia wojskowego i reintegracji 78% weteranów zgodziło się z tezą „obywatele nie rozumieją, że w kraju istnieje konflikt zbrojny”. 74% ankietowanych zgodziło się, że udział w działaniach wojennych „zmienił ich życie na zawsze”, a 73% zgodziło się ze stwierdzeniem „tylko ci, którzy brali udział w działaniach wojennych są zdolni zrozumieć weteranów”. 66% respondentów zgadza się, że „prawa weteranów są łamane w życiu w strefie pozafrontowej”, a 32% ankietowanych stwierdziło, że „czują się odłączeni od głównego nurtu”.

Iylko 67 procent ankietowanych w Donbasie znalazło płatną pracę po powrocie z wojny. Co trzecia osoba, która rzed powołaniem do wojska miała pracę, straciła ją niezgodnie z prawem. Dochód rodzin weteranów jest niższy niż średnia dla Ukrainy. Powodem tego, jak wynika z badań, są oferty pracy o niskich wynagrodzeniach, brak wolnych miejsc pracy odowiadających kwalifikacjom weteranów, a także dyskryminacja i wymóg posiadania dodatkowych dokumentów dotyczących zdrowia podczas rejestracji do pracy.

Jak wynika z badań, 35 procent kombatantów jest zainteresowanych własnym biznesem. Choć to praca “na własnym” jest zdaniem specjalistów najleszym rozwiązaniem dla osób po frontowych przejściach ostatecznie tylko 11 procent zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności weteranów zarejestrowało się jako prywatni przedsiębiorcy.

Jednak nawet ci, którym się udało, cierpią z powodu niewystarczającego wsparcia państwa, biurokracji i braku wiedzy na temat lokalnego rynku. „Ostatni cytat z badania:” Pomoc państwa jest potrzebna przynajmniej na początku. Wtedy będę mógł zarabiać pieniądze i spłacać pożyczkę” – relacjonowała wyniki ankiet Teresa Rosenfeld z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji.

Badanie przeprowadzono w okresie od lipca do października 2019 r.
W jego ramach przeprowadzono wywiady z 2 530 respondentami, w obwodzie kijowskim i kijowskim, a także w obwodzie dniepropietrowskim i lwowskim, z których wywodzi się najwięcej weteranów. 1780 wywiadów przeprowadzono z weteranami bezpośrednio zaangażowanymi w misje bojowe we wschodniej Ukrainie (region Donieck / Ługańsk), a 750 wywiadów z członkami rodzin weteranów (żonami, mężami lub partnerami).

źródło: MOM/Ukrinform/hromadske

Pełny tekst raportu z badań