Przy “orłach wywiadu” z Kijowa Sztyrlic się chowa…

2353

Ukraińska armia zamiast zajmować się jak każda armia świata w warunkach konfliktu zbrojnego działalnością wywiadowczą na terenie wroga postanowiła… zamówić w przetargu sondaż opinii publicznej, jaki według wersji “orłów” ze sztabu generalnego pokaże, co naprawdę myślą Rosjanie zamieszkujący południe terytorium wroga i ukraińscy obywatele z okupowanego przez Rosję Krymu. Przy czym zlecenie mogą zrealizować wyłącznie pracownie socjologiczne kontrolowane przez rosyjskie służby specjalne.

W swojej głupocie, niekompetencji i pomaganiu rosyjskiemu agresorowi przebiła nawet bohatera setek prześmiewczych dowcipów — znanego z sowieckiego wojennego serialu “Siedemnaście mgnień wiosny” SS-standartenfuhrera Sztyrlica.

Zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym na platformie zamówień publicznych ProZorro przez jednostkę wojskową А4398, pod którym to kodem kryje się jak informują ukraińskie media 72. Główne Centrum Informacyjno-Psychologicznych Operacji Ukrainy https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-03-000614-c “sztyrlice” z Kijowa chcą, by wybrana przez nich w otwartym, jawnym przetargu firma socjologiczna przeprowadziła co najmniej 20 grup fokusowych i 2000 wywiadów metodą face-to-face w mieszkaniach respondentów na terenie Adygei, Republiki Kałmucji, Krasnodarskiego Kraju, obwodu rostowskiego i okupowanego Krymu, gdzie terror rosyjskich służb specjalnych jest dziś totalny i wyklucza jakiekolwiek swobodne wyrażanie opinii.

Przy tym — wyłącznie firma socjologiczna kontrolowana przez rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa, bo innych pracowni socjologicznych w Rosji nie ma, a zagranicznym nikt nie pozwoli na wykonywanie badań nie tylko w Rosji, ale w dodatku na okupowanym Krymie.

W dodatku widać “na wszelki wypadek” ukraińska armia postanowiła zabezpieczyć się przed wygraniem przetargu przez nierosyjski podmiot wyznaczając raptem dwutygodniowy okres zgłaszania się do udziału w nim, co oznacza, że uczestniczyć będą mogły wyłącznie firmy już działające na obszarze badania.

Nie bardzo wiadomo w jaki sposób zleceniodawcy zamierzają zapewnić legalność wykonania złożonego przez siebie zamówienia — wjazd obcokrajowców, w tym rosyjskich ankieterów, na okupowany Krym jest w świetle ukraińskiego ustawodawstwa bez uprzedniej zgody władz zakazany.

Co ciekawe, dla ukraińskiej armii okupowany Krym to już właściwie Rosja — samo badanie zatytułowano “Socjalno-kulturowe modele kluczowych celowych grup ludności Południowego Federalnego Okręgu Federacji Rosyjskiej” zaś pojęcie “okupowany Krym” pojawia się w ogłoszeniu jedynie raz — podczas wymieniania terenów jakoby wchodzących w skład tej jednostki rosyjskiego podziału terytorialnego, przy czym z jawnym lekceważeniem oficjalnej ukraińskiej nomenklatury – zgodnie z konstytucją Ukrainy nie istnieje “Krym” a “Autonomiczna Republika Krym”, ale w ukraińskim sztabie generalnym do takich “drobiazgów” wagi nie przywiązują. W innych miejscach “obrońcy Ukrainy” używają wyłącznie putinowskiej nomenklatury “Federalny Południowy Okręg Federacji Rosyjskiej” traktując Krym jako jego integralną część.

“Obiektem badania” ma być “miejska i wiejska ludność Południowego Federalnego Okręgu Federacji Rosyjskiej jakie osiągnęło wiek 18 lat i ma prawo głosu”, a jego przedmiotem “socjalno-kulturowe modele kluczowych celowych grup ludności Południowego Federalnego Okręgu Federacji Rosyjskiej, potencjał ich aktywności i stopień wpływu na socjalno-polityczną sytuację w regionie”. Jako cel “geniusze ukraińskiej myśli wywiadowczej” wskazują “segmentację ludności Południowego Federalnego Okręgu Federacji Rosyjskiej według kluczowych parametrów (socjalno-kulturowa identyczność, wyznawane wartości, obywatelska i polityczna działalność, upodobania medialne, socjalno-demograficzne charakterystyki”.

W rzeczywistości sposób wyboru podmiotu, jaki ma zbadać kluczowe z punktu widzenia reintegracji okupowanego Krymu elementy oddający badania w ręce rosyjskich służb specjalnych wskazuje na mało skrywany cel, jakim jest stworzenie przez ekipę Poroszenki sfabrykowanej dokumentacji “wykazującej” rzekomą bezcelowość reintegracji Krymu i rzekome ścisłe więzy jego mieszkańców z okupującą te terytorium od lutego 2014 r. putinowską Rosją.

W warunkach totalnego terroru prowadzonego na Krymie przez rosyjskie służby specjalne, tylko szaleniec nie odpowie na pytania stojącego przed nim ankietera, że cieszy się z aneksji i całkowicie popiera politykę Putina w tej i innych kwestiach. Ci, którzy aneksję na głos nazywają aneksją gniją dziś w rosyjskich więzieniach z wyrokami z paragrafu kodeksu karnego mówiącego o ekstremizmie, albo przepadają bez śladu.

Zlecenie kuriozalnego sondażu przez ukraińską armię, to kolejny po ogłoszeniu przez Poroszenkę pod koniec kwietnia pomysłu pozbawienia ukraińskiego obywatelstwa większości mieszkańców okupowanej Autonomicznej Republiki Krymu i zmiany w ten sposób na korzyść rosyjskiego okupanta formalno-prawnej struktury narodowościowej na półwyspie krok w stronę umożliwienia Putinowi bezbolesnego wyjścia z kłopotów, w jakie wpędziła go aneksja i jej zalegalizowania na poziomie międzynarodowym.

Nie zdziwmy się więc, gdy wkrótce rosyjskie media, a w ślad za nimi i przyjaciele Putina w Europie i na świecie będą trąbić na cały głos: “Jak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie ukraińskiej armii mieszkańcy Krymu kochają Władimira Putina i cieszą się z powrotu do rosyjskiej macierzy”… Bo właśnie o to zleceniodawcom chodzi.

Pełny tekst ogłoszenia:

Додаток 3

Технічні (якісні) та кількісні вимоги до предмету закупівлі

ДК 021:2015: (CPV) 79320000-3 Послуги з
опитування громадської думки
(Послуги з якісного та кількісного опитування в рамках комплексного соціологічного дослідження «Соціо-культурна сегментація медіа-аудиторії ПФО РФ)

Надання послуг по організації та проведенню комплексного соціологічного дослідження включає в себе:
Розробка інструментарію (гайду, анкети, інструкцій, карток, маршрутних аркушів у форматі Word та погодження із Замовником)
Формування вибіркової сукупності для проведення опитування та погодження із Замовником (Документ у форматі Word)

Проведення не менше 20 фокус-групових дискусій та 2000 інтерв’ю обличчям до обличчя (face-to-face) вдома у респондента (Надання технічного звіту з результатами реалізації вибірки (документ у форматі Word)
Обробка зібраної інформації та переведення її в електронний вигляд (Надання зібраної в результаті опитування інформації у форматі електронного масиву даних (Дані у форматі SPSS)); відеозаписи та розшифровки фокус-груп
Контроль якості зібраної інформації (Надання аудіозаписів телефонного контролю та зведеної таблиці за результатами контролю)
Формування таблиць лінійних та крос-табуляційних розподілів за питаннями анкети (Документ у форматі Excel)
Формування аналітичного звіту з рекомендаціями за результатами якісного етапу дослідження (Документ у форматі Power Point) та за результатами кількісного етапу дослідження (Документи у форматі Word (стислий звіт) та Power Point (розгорнута презентація))
Забезпечення Замовнику впродовж трьох місяців після завершення дослідження безкоштовних консультацій по результатах дослідження.

Загальна інформація:
Місце надання послуг: 07404, Україна, Київська область, м. Бровари-4.
Строк надання послуг: з 15.06.2018 по 01.10.2018 року

Предмет дослідження:
Соціо-культурні моделі ключових цільових груп населення ПФО РФ, потенціал їх активності та ступінь впливу на соціально-політичну ситуацію в регіоні.

Об’єкт дослідження:
Міське та сільське населення ПФО РФ, яке досягло 18 років та має право голосувати.

Мета проведення дослідження: сегментація населення ПФО РФ по ключових параметрах (соціо-культурна ідентичність, ціннісні орієнтації, громадянська та політична активність, медіа уподобання, соціально-демографічні характеристики).

Завдання дослідження:
На основі фокус-групових інтерв’ю сформувати базові соціо-культурні моделі та ціннісні установки ключових цільових груп; сформувати перелік актуальних для ЦА в регіонах дослідження тем;
На основі кількісного дослідження визначити соціально-демографічний портрет (стать, вік, національність, освіта, релігійна належність, професія, матеріальний стан, сімейний статус, місце проживання, тощо) основних цільових груп, згідно з виділеними соціо-культурними моделями та ціннісними установками;
Показати географічний розподіл, розмір ключових цільових груп згідно з описаними соціо-культурними моделями та ціннісними установками;
Показати сприйняття, участь і ступінь задоволеності роботою громадянської, політичної та адміністративної систем в регіонах дослідження (неурядові організації, рухи, партії, чиновники, президент); готовність відстоювати свою позицію, участь в акціях протесту;
Визначити ступінь суспільної напруженості та її причин в кожному з регіонів; найбільш чутливі та актуальні для цільових аудиторій теми;
Виділити основні канали комунікації та медіа уподобання визначених цільових аудиторій.

Тривалість однієї фокус-групи: до 2 годин
Тривалість одного інтерв’ю: до 40 хвилин.

Формат надання результатів Замовнику
надання аудіо та відео записи фокус-груп, друковані розшифровки фокус-груп для якісного етапу;
аналітичний звіт з рекомендаціями за результатами якісного етапу дослідження (документ у форматі Power Point)
надання технічного звіту з результатами реалізації вибірки для кількісного етапу;
надання зібраної в ході кількісного етапу інформації у форматі електронного масиву даних;
таблиці лінійних та крос-табуляційних розподілів за питаннями анкети кількісного етапу у форматі Excel;
аналітичний звіт з рекомендаціями за результатами кількісного етапу дослідження (документи у форматі Word (стислий звіт) та Power Point (розгорнута презентація)).

Формат підсумкового звіту затверджується Замовником. У разі наявності зауважень з боку Замовника звіт допрацьовується з урахуванням побажань Замовника.

У пропозиції обов’язково надати опис методології побудови вибірки, що пропонується для проведення репрезентативного опитування.

Методологія дослідження:
комплексне соціологічне дослідження складається з якісного етапу, який проводиться методом фокус-групових дискусій та кількісного етапу, методом проведення опитування мешканців ПФО РФ шляхом особистого інтерв’ю за місцем проживання.

Географія дослідження:
Дослідження проводитиметься в 5 наступних регіонах: Адигея, Республіка Калмикія, Краснодарський край, Ростовська область та окупований Крим.

Об’єм вибірки:
– для якісного етапу: 20 фокус-груп (по 4 в кожному регіоні) по 8 осіб, всього 160 респондентів
– для кількісного етапу: не менше ніж 2000 інтерв’ю (по 400 в кожному регіоні). Вибірка репрезентативна населенню ПФО РФ у віці від 18 років та населенню окремих регіонів за наступними параметрами: стать, вік, тип населеного пункту.

Контроль якості зібраної інформації: здійснення не менше ніж 20%-го контролю зібраних даних.