Ukraińcy chcą prawa do zbrojnego obalenia dyktatury

1186

 

Petycja Ukraińskiej Asocjacji Właścicieli Broni w sprawie ustawowego zatwierdzenia prawa obywateli Ukrainy na obronę zgłoszona 29 sierpnia, jako pierwsza spośród ponad czterech tysięcy petycji zarejestrowanych na stronie internetowej Prezydenta Ukrainy uzyskała niezbędny dla rozpatrzenia limit 25 tysięcy głosów poparcia. Do uzbierania potrzebnej liczby głosów jej inicjatorom wystarczyło zaledwie pięć dni. 

https://petition.president.gov.ua/petition/40

W swojej petycji, która tak przypadła Ukraińcom do gustu Ukraińska Asocjacja Właścicieli Broni domaga się uzupełnienia Konstytucji Ukrainy o zapis mówiący, że:

„Każdy obywatel Ukrainy ma prawo na swobodne władanie bronia palną dla obrony swojego życia i zdrowia, mieszkaniai własności, życia i zdrowia innych ludzi, konstytucyjnych praw i swobód w razie uzurpacji władzy, zamachu posiahań na ład konstytucyjny, suwerenność i terytorialną integralność Ukrainy. Realizacji prawa na swobodne władanie bronią palną reguluje sie odpowiednia ustawą i może być ograniczone wyłącznie na mocy decyzji sądu co do konkretnej osoby.”

 

fot.facebook