Dmytro Korczynskyj: Nowa ukraińska elita formuje się w aresztach śledczych

376

Dmytro Korczynskyj, lider organizacji “Bractwo” skomentował na facebooku falę represji władz zajętych konserwacją feudalno- oligarchicznego systemu wobec “majdanowej” opozycji domagającej się realizacji postulatów Euromajdanu i modernizacji Ukrainy:

„Nowa ukraińska elita formuje się w aresztach śledczych. Władza chce przepuścić przez więzienia najlepszą część ukraińskiej młodzieży. W więziennych celach młodzi idealiści pozbywają się iluzji co do państwa, i co do nas z wami. Słabi łamią się, silni ostrożnie rozdmuchują w sobie drgający płomyk zemsty.

Pozycję społeczną zapewnia się nie tylko sukcesem (bogactwem, posadami), ale i przeżyciami, cierpieniem w imię wiary. Święty Franciszek w swoich łachmanach wpłynął na swoje stulecie bardziej, niż Fryderyk II w imperatorskiej koronie, a jeszcze bardziej na dalsze stulecia.

Najbardziej poważany polityk Czech Wacław Havel zdobył swoją pozycję w więzieniu” – przypomina Korczynskyj.

Żródło: https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/919705458094987

fot. fb Dmytro Korczynskyj